Rilastilu, biti odgovoran znači biti okrenut ka pozitivnom uticaju na planetu i biti svjestan da svaki inovativni proizvod – od pakovanja do formula – može napraviti razliku.

Odgovornost ne vidimo kao prekretnicu kojom se treba hvaliti, nego kao put kojim treba krenuti zajedno, iskreno i dosljedno, svaki dan.

Reciklirani materijal

FSC™ : certificirani papir koji dolazi iz šuma kojima se upravlja na društveno pravilan, ekološki siguran i ekonomski ispravan način

ALUMINIJ : materijal koji garantuje integritet formule i sprečava rizik od ispuštanja mikroplastike u okolinu (ako nije pravilno odložen nakon upotrebe)

POLIETILEN BILJNOG PORIJEKLA (Zeleni PE): dobijen postupkom koji smanjuje djelovanje ugljika u poređenju sa normalnim petrohemijskim postupkom
RECIKLIRANA PLASTIKA (R-PET) koja značajno smanjuje djelovanje ugljika u odnosu na djevičansku smolu PA12

Molimo vas da pročitate uputstva na pakovanju proizvoda kako biste usvojili ispravne procedure odlaganja, uvijek u skladu sa vašim trenutnim lokalnim zakonodavstvom.

Nastojimo pronaći inovativna rješenja i za naše formule, dizajnirane da poštuju okoliš i minimiziraju rizik od promjene morskog ekosistema:

Nisu rastvorljivi u vodi (fenilbenzimidazol sulfonska kiselina)

bez EDTA : helatnih agenasa koji su sporo biorazgradivi i teško ih je razložiti (Tetrasodium EDTA)

ograničavamo što je više moguće upotrebu SILIKONA (Ciklopentasiloksana)

Nikada ne koristimo AGRESIVNE SLES i SLS (natrijum lauril sulfat)